top of page
Search

Sushi Juban Asok Branch will be re-opening for dine-inSushi Juban Asok Branch พร้อมที่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นี้

ทางร้าน Sushi Juban Asok Branch ให้ความสำคัญในความปลอดภัยด้านอนามัยและความสะอาดของร้าน ทางร้าน ยังคงเข้มงวดด้านอนามัยความสะอาดปลอดภัยตามมาตรการจากทางรัฐบาลเพื่อให้ลูกค้าที่มาทานที่ร้านทุกท่านมั่นใจเช่นเคยดังนี้


1.ทางร้านได้ทำการเว้นระยะห่างของลูกค้าแต่ละท่านให้เหมาะสม

2.มีการวางแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดต่างๆ ภายในร้าน

3.มีการตรวจเช็คอุณหภูมิ และ เก็บบันทึกข้อมูลเข้าออกของลูกค้าของเราและจองพนักงานทุกคน

4.ทางร้านเปิดให้บริการโดยรับลูกค้าเป็นรอบๆรอยล่ะไม่เกิน25%จองพื้นที่นั่งทาน รอบ:เปิดให้บริการ รอบ1 (11:30) รอบ2(13:30) รอบ3(17:00) รอบ4(19:00)

ในช่วงสถานการณ์โควิดทางร้านขอรับเฉพาะลูกค้าที่จองต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านในความไม่สะดวก

ทางร้าน Sushi Juban Asok Branch ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และเลือกที่จะเข้ามาให้ทางร้านมอบประสบการณ์การทาน Omakase เรื่อยมา และทางร้านจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกในทุกๆวัน


Omakase 8 Pieces 1,350++ THB


Omakase 12 Pieces 2,500++ THB → 2,000++ THB


Omakase Asok Premium 3,800++ THB → 3,000++ THB


ที่อยู่, address @ Sukhumvit 23, Asok, Bangkok


ที่จอดรถ, Car Park เวลากลางวัน เฉพาะ จันทร์ - ศุกร์ สามารถจอดรถได้ที่ตึก "Nar Z" เวลากลางคืน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันเสาร์ หรือ อาทิตย์ สามารถจอดรถได้ที่ตึก "Young Place" (โปรดนำบัตรจอดรถมาแสตมป์ที่ร้านทุกครั้ง)


Tel : 02-258-2813, 063-225-4115 LINE Official : @Juban

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page